Buon appetito! Nie ma bardziej szczerej miłości niż miłość do jedzenia. George Bernard Shaw